Belangrijke mededeling

Wijziging stichting

De initiatiefnemers van de Stichting Support for Homa Hills (SfHH) hebben besloten hun activiteiten in Homa Hills Kenia, af te bouwen en op termijn volledig te beëindigen.

In overleg met bestuur SfHH en de initiatiefnemers van het project The Children left Behind (TClB) in Kisumu Kenia, is besloten de activiteiten van het project TClB voort te zetten. The Children left Behind wordt daarbij omgevormd tot een stichting onder dezelfde naam, echter nu geheel met kleine letters geschreven. De voor zover nog lopende werkzaamheden van SfHH in Kenia worden bij de nieuwe stichting tclb als project ondergebracht.

In voorjaar en zomer 2015 zijn deze wijzigingen doorgevoerd en van kracht geworden. Dus een nieuwe stichting the children left behind opgericht met aangepaste statuten en een deels nieuw bestuur.


Wat betekent dit voor u voor zover u er bij betrokken bent.

  • Naamswijziging: Stichting Support for Homa Hills is gewijzigd in Stichting "the children left behind".
  • Het rekeningnummer blijft gelijk: NL35 INGB 0009 3067 34. Denkt u er wel aan om bij overboekingen de naam the children left behind te gebruiken, graag aangevuld met het project waarvoor u de overboeking doet.
  • De ANBI status blijft dezelfde. Voor degenen die opgave moeten doen aan de Belastingdienst: Het RSIN/Fiscaal nummer blijft gelijk: 812121958. Wel is het van belang de naam the children left behind te gebruiken omdat de naam Support for Homa Hills straks niet meer bekend is bij de Belastingdienst.
  • De websites van Support for Homa Hills en the children left behind zijn inmiddels aangepast. Daar vindt u ook andere zaken terug, zoals de namen van de bestuursleden, nieuws omtrent acties in Nederland, stand van zaken van de projecten in Kenia etc.


Mocht u naar aanleiding van deze melding nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u een mail sturen naar info@thechildrenleftbehind.com.