Support for

Homa Hills

Het project Support for Homa Hills (SfHH) is genoemd naar de Homa Hills. De Homa Hills zijn markant uit het landschap oprijzende heuvels gelegen op een schiereiland in een baai van het Victoriameer in het westen van Kenia.

SfHH was van 2002 tot 2015 als stichting actief in het gebied, sinds 2015 als project van de stichting the children left behind. Hoofddoelstelling van SfHH is het verbeteren van het onderwijs op de kleuter- en lagere scholen rondom de Homa Hills. SfHH bereikt dat door fondsenwerving in Nederland. Samen met de lokale gemeenschap worden er plannen gemaakt tot het opknappen en bouwen van scholen en het verbeteren van het onderwijsniveau. Daarna worden deze plannen uitgevoerd. Er wordt bij de uitvoering zoveel mogelijk gebruik gemaakt van lokale materialen en de kennis bij de de daar wonende community. De uitvoering wordt aangestuurd door lokale partners

Hoewel verbetering van het onderwijs het primaire hoofddoel is, zijn er inmiddels mede door de komst van andere vrijwilligers en de vraag vanuit de lokale gemeenschap andersoortige projecten gestart. Deze hebben als voornaamste doel de verbetering van de leefsituatie van de allerzwaksten in het gebied.

Meer en meer komt daarbij de nadruk te liggen op voorlichting over HIV/AIDS en hulp aan de direct getroffenen van deze ziekte. Hierbij moet u denken aan de vele AIDS-wezen, maar ook het begeleiden van de door de ziekte getroffen mensen in hun laatste levensfase.

De initiatiefnemers van de Stichting Support for Homa Hills (SfHH) hebben besloten hun activiteiten in Homa Hills Kenia, als project van de nieuwe stichting the children left behind, af te bouwen en op termijn volledig te beëindigen. 


Klik hier voor de site van SfHH