Privacyverklaring


Inleiding
In deze verklaring is vastgelegd hoe de Stichting ‘the children left behind’ omgaat met de aan haar toevertrouwde persoonsgevens en is het privacybeleid opgenomen. De Stichting ‘the children left behind’ hanteert het volgende voor de vastlegging van persoonsgegevens:

-Voornaam
-Achternaam
-Emailadres
-Betaalperiode
-Toegezegd bedrag sponsor
-Betaalwijze


Sponsoradministratie
Locatie
De sponsoradministratie wordt beheerd in de cloud (OneDrive).

Beheer
Nieuwe sponsors melden zich aan bij het secretariaat. Ook de antwoordformulieren die worden ingevuld op de website, komen binnen bij het secretariaat. Afmeldingen komen eveneens binnen bij het secretariaat. Afmeldingen worden nog 2 jaar in het systeem bewaard. Daarna wordt de betrokkene uit het systeem verwijderd.

Verwerking
Sponsors worden jaarlijks per mail gevraagd om hun jaarlijkse bijdrage, zijnde het toegezegde bedrag, over te maken naar de bankrekening van de stichting.


Privacybeleid
De stichting ‘the children left behind’ legt gegevens vast zoals naam, emailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het sponsorschap of de verwerking van een eenmalige gift. Wij verstrekken uw gegevens alleen als die voor de betreffende verwerking noodzakelijk zijn. Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om u te verzoeken de maandelijkse of jaarlijkse toegezegde bijdrage over te maken en om informatie te sturen die onze stichting betreffen. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. U kunt zich te allen tijde afmelden als sponsor of voor de nieuwsbrief. Stuur daarvoor een mail aan info@thechildrenleftbehind.com. Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u doorgeven aan ons secretariaat.