ANBI -Algemeen Nut

Beogende Instelling-

Goede doelen moeten voldoen aan bepaalde regelgeving om aangemerkt te worden als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Wanneer zij aangemerkt zijn als ANBI dan genieten zij belastingvoordeel. Hetzelfde geldt voor u als donateur aan een ANBI. Zo mag u bijvoorbeeld bepaalde giften aftrekken van uw belastbaar inkomen in de inkomstenbelasting.

Eisen ANBI sinds 1 januari 2014 gewijzigd

De verstrekking van informatie door goede doelen via internet is sinds 1 januari 2014 een wettelijke voorwaarde voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. Vanuit publieksbelang wordt meer (gratis) transparantie geëist van de ANBI’s.

Dit betekent voor ons als tclb dat wij moeten voldoen aan publicatie van door de Belastingdienst vereiste gegevens. Voor u betekent het dat beter zichtbaar wordt wat wij doen, hoe wij het doen, hoe wij met onze financien omgaan etc.
  

Te publiceren gegevens voor het verkrijgen van de ANBI status

De volgende gegevens dienen gepubliceerd te worden: (door een klik op de oranje/geel gekleurde links wordt u naar de pagina geleid waar de betreffende gegevens zijn terug te vinden)

  • Weergave van de officiële naam en publiek bekende naam -> stichting  -the children left behind- (tclb)
  • KVK en/of RSIN nummer -> -KvK nr. 27249422- / RSIN nr. -8121.21.958- zie ook onder Stichting
  • Post- of bezoekadres, dan wel het telefoonnummer, dan wel het e-mailadres van de instelling -> zie onder Stichting
  • Doelstelling volgens de statuten -> zie onder Stichting
  • De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan -> zie onder Stichting
  • De bestuurderssamenstelling en de namen van de bestuurders -> zie onder Stichting
  • Het beloningsbeleid -> bestuurders of leden ontvangen geen vergoeding, ook niet voor gemaakte onkosten
  • Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit of activiteiten van de instelling -> zie onder Nieuwsbrieven en sociale media in footer (met name facebook) en jaarverslag onder Stichting
  • Een goedgekeurde jaarrekening dient telkens binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar te worden gepubliceerd -> zie onder Stichting


Logo ANBI

Voor de herkenbaarheid van een ANBI-instelling worden verschillende logos gebruikt. Door hierop te klikken kunt u meer lezen over ANBI en de voorwaarden. Om te zien of de stichting "the children left behind" een erkende ANBI-instelling is kunt u op de onderstaande logos drukken van de kennisbank filantropie of ANBI.

Kennisbank filantropie

Als centraal informatiepunt filantropie biedt "kennisbank filantropie" alle instellingen met een ANBI-status uit de databank geheel kosteloos een eigen webpagina die de wettelijke verplichte gegevens van de instelling op gestructureerde wijze toont. Als u op onderstaand logo van de kennisbank klikt, kunt u de gegevens van "the children left behind" zien.


Kennisbank filantropie


Instelling: stichting the children left behind
Vestigingsplaats: Voorhout