ANBI -Algemeen NutVoorhout

Beogende Instelling-

Goede doelen moeten voldoen aan bepaalde regelgeving om aangemerkt te worden als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Wanneer zij aangemerkt zijn als ANBI dan genieten zij belastingvoordeel. Hetzelfde geldt voor u als donateur aan een ANBI. Zo mag u bijvoorbeeld bepaalde giften aftrekken van uw belastbaar inkomen in de inkomstenbelasting.

Eisen ANBI sinds 1 januari 2014 gewijzigd

De verstrekking van informatie door goede doelen via internet is sinds 1 januari 2014 een wettelijke voorwaarde voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. Vanuit publieksbelang wordt meer (gratis) transparantie geëist van de ANBI’s.

Dit betekent voor ons als tclb dat wij moeten voldoen aan publicatie van door de Belastingdienst vereiste gegevens. Voor u betekent het dat beter zichtbaar wordt wat wij doen, hoe wij het doen, hoe wij met onze financien omgaan etc.
  

Te publiceren gegevens voor het verkrijgen van de ANBI status

De volgende gegevens dienen gepubliceerd te worden:

Weergave van de officiële naam en publiek bekende naam:  
stichting 'the children left behind' (tclb)

KVK en/of RSIN nummer:
  KvK nr. '27249422', RSIN nr. '8121.21.958'

Post- of bezoekadres, dan wel het telefoonnummer, dan wel het e-mailadres van de instelling:  
zie onderstaand

Doelstelling volgens de statuten:
zie onderstaand

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:  
zie onderstaand

Functie en namen van de bestuurders:
zie onderstaand

Het beloningsbeleid:
bestuurders of leden ontvangen geen vergoeding, ook niet voor gemaakte onkosten

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit of activiteiten van de instelling:
zie Nieuwsbrieven en sociale media in footer (met name facebook) en jaarverslagen onderstaand

Financiele verantwoording (jaarverslag) laatste boekjaar:
zie onderstaandbestuur the children left behind

Marjolijn van Arkel-Dalm   
Voorzitter

Ineke Dalm-van Stam
Secretaris/Penningmeester + Coördinator Shika-Tamaa

Joyce Draijer
Lid

Geertje Scharp
LidE-mailadres

info@thechildrenleftbehind.com


vrijwilligers the children left behind

Jan Dalm

Coördinator (tclb)


Sander van Arkel

Chris Honcoop

Anja Honcoop-Dalm

Frits Roukens

Lidy Roukens-Spruijt

Post- & bezoekadres

Hyacint 109
2215CT - Voorhout

KvK/RSIN

KvK nr. 27249422
RSIN nr. 8121.21.958

Stichtingsdoel

De stichting heeft ten doel: het geven van hulp in de ruimste zin aan de gemeenschap van Central Kolwa, Kisumu, Kenia op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en milieu, concreet vertaald in:

 • het verbeteren van de onderwijssituatie door middel van het bouwen en onderhouden van een basisschool, welke eveneens dient als regionaal expertisecentrum voor omliggende scholen
 • de school voorzien van het noodzakelijke meubilair, leermiddelen, watertanks en latrines
 • de leerkrachten te helpen met verbetering van leermethodes door het geven van trainingen en workshops
 • het stimuleren van ouders en gemeenschap om kinderen naar school te laten gaan
 • het opzetten van voedselprogramma’s op de scholen
 • het ondersteunen van projecten voor de jeugd gericht op voorlichting over en bewustwording van de gevaren van HIV/aids;
 • het ondersteunen van projecten voor de jeugd gericht op verbetering van het milieu
 • het ondersteunen van projecten voor de jeugd met als doel hen te stimuleren de zwakkeren in de samenleving te helpen
 • het stimuleren van de gemeenschap van Central Kolwa om bovenstaande doelen te verwezenlijken op een zodanige wijze dat zij dit, later zonder hulp van de stichting, zelf kunnen doen


De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 • het financieel ondersteunen van bovengenoemd doel
 • het verschaffen van voorlichting en het geven van informatie over de voortgang van de projecten aan donateurs en subsidiegevers
 • het onderhouden van contacten met organisaties die raakvlakken hebben met de doelstellingen van de stichting
 • de uitvoering in handen te geven aan stichting YSDAK (Youth Sports and Develop Alliance of Kenia)

5 jarenplan 2021-2025

Klik hier voor het 5 jarenplan 2021-2025