Belastingvrije

Giften

Giften aftrekbaar zonder notariële akte

Als u een gift of donatie verstrekt aan een stichting met een ANBI-status zoals "the children left behind" (tclb), dan zijn er
2 mogelijkheden om giften af te trekken van uw belastbaar inkomen:

1.
Giften en/of donaties aan tclb, maar ook aan andere organisaties met een ANBI-status, mag u aftrekken van uw belastbaar inkomen mits de giften/donaties bij elkaar meer dan 1% van uw drempelinkomen bedragen. Het bedrag boven de 1% mag u aftrekken tot een max. van 10%.

2.
Sinds 1 januari 2014 is periodiek schenken zonder notariële akte mogelijk. Periodiek schenken, ook wel periodieke giften of lijfrenteschenkingen genoemd, is volledig aftrekbaar voor u als donateur. U moet dan gedurende minimaal 5 jaar minstens € 50 per jaar schenken. Hiervoor dient een schriftelijke overeenkomst te worden afgesloten tussen u en de ANBI-instelling, in dit geval de stichting "the children left behind". Het kan eventueel ook via een notariële overeenkomst, wat boven de € 1.000 trouwens verplicht is.
Een nadere toelichting over periodiek schenken vindt u op de site van de belastingdienst .....

.... door op onderstaand ANBI logo te klikken.


U mag dus sinds 2014 periodieke giften doen met een onderhandse akte van schenking aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI). U hoeft de gift niet meer vast te leggen in een notariële akte om voor aftrek in aanmerking tekomen. Het grote voordeel voor u is dat uw periodieke gift volledig aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen en dus een deel van uw gift terug ontvangt van de belastingdienst. Door de schenking schriftelijk vast te leggen met een onderhandse akte vanschenking, kunt u dus: meer geld overhouden aan uw jaarlijkse schenkingen; of, meer schenken zonder dat het u meer kost. Het belastingvoordeel is afhankelijk van uw inkomen, het inkomen van uw fiscalepartner en de leeftijd van u beiden. Dit voordeel kan wel oplopen tot 52%.
Wilt u zo'n schriftelijke overeenkomst opmaken tussen u en ons als een ANBI erkende stichting?
Dan kunt u deze opvragen op de site van de belastingdienst .......

...... door op de onderstaand logo te klikken
.


De overeenkomst kunt u zover als mogelijk invullen en vervolgens naar ons toezenden, wij zullen deze ondertekenen, u een kopie daarvan retourneren en voor de verwerking zorgdragen.